top of page

registrering hos matilsynet

Såpe klassifiseres som kosmetikk, og reglene som gjelder for produksjon og salg er regulert i kosmetikkloven. Det kreves registrering hos Mattilsynet for produksjon og salg av såpe. Se Jordnært sin registrering her.

 

 Videre skal såpene merkes på norsk hvem som har laget dem, kontaktinfo, holdbarhetsdato og nettovekt, se lenker nedenfor.

Alle ingredienser skal som hovedregel angis med INCI-navn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredisents), som er fastsatt av EU-kommisjonen. Alle kosmetiske produkter i EU/EØS-området skal merkes etter INCI- systemet. Dermed blir deklarasjonen lik i alle EU/EØS-land. INCI-navnene står registrert i EU`s database CosIng.

 

Varen skal altså i utgangspunktet merkes med INCI-navn, men for små produkter som såpe og badebomber står det: " 3. Merking av såper og andre små produkter:

Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å følge kravene i punkt 2, skal opplysninger om særlige forholdsregler (1D) og liste over bestanddeler (1G) foreligge som et oppslag i umiddelbar nærhet til produktet der det selges. Dette kan eksempelvis gjelde for badekuler, såper og andre små produkter. Det er distributør sitt ansvar at kravene i dette punktet er oppfylt. Merkingen skal være på norsk."

Jordnært sine produkter er merket med "laget av" på eska, i tillegg så kan INCI-navn på hver enkelt såpe fremskaffes. (Etterhvert vil de bli å finne på nettsiden for hvert enkelt produkt).

 

Lenke til kosmetikkloven

Lenke til Mattilsynet sin side om merking av produkter.

Vi etterstreber at alle produktene skal være trygge å bruke, og ikke skadelig for hverken mennesker, dyr eller naturen. Hvis det mangler opplysninger, eller du lurer på noe, ta kontakt så skal svarer vi etter beste evne.

Siri

bottom of page